Harabin v strede Európy

„Stredov“ Európy je viac. Náš, slovenský, je na Krahuliach. Na svojich cestách po Slovensku zastavil sa tu Štefan Harabin. Je to pre Slovákov pamätné miesto. Tu sa oslávili najvýznamnejšie dní najnovších slovenských dejín. Tu 17. júla 1992 vzbĺkla prvá vatra zvrchovanosti. Vtedy bol na slávnosti prítomný aj budúci hokejový reprezentant…

Ako Harabin splnil prianie Simy Martausovej

V svojej pesničke Goraľu sníva Sima Martausová o tom, že ju odnesie mocný goral podobne, ako to videla na horách. Tam horský záchranca, goral, prehodil si zranenú turistku cez plece a odniesol ju do bezpečia. Na koncerte vo Veľkých Kozmálovciach ochotný goral bol. Štefan Harabin splnil sen speváčky Martausovej.

Na koncerte v Zámku u grófa v Nitre

Nitrianski nadšenci združení v Hudobnom centre a v Európskom fóre vínnej kultúry otvorili prvým ročníkom tradíciu medzinárodného hudobného festivalu PRO MUSICA NOSTRA NITRIENSIS 26. – 30. septembra 2018 usporiadali päť koncertov vážnej hudby v pozoruhodných priestoroch, kultúrnych pamiatkach Nitry a okolia V nitrianskej Ville Arpássy, ktorá vďaka Jánovi Všetečkovi-Konstantymu a…

V Modre je pekne a dobre

Modra má viacero prívlastkov. Podľa muža, ktorý tu žil a je tu pochovaný, je mestom Ľudovíta Štúra. Bola a či ešte je aj mestom majoliky. Bola však, je, a zrejme aj bude tiež mestom dobrého vína. A počas vinobrania sa už ako obyčajne stáva mestom ťažkého zábavného průmyslu. V poslednú…

Na tokajskom vinobraní

Čerhov je vstupná brána do slovenskej tokajskej oblasti. Koncom septembra sa tu konal 12. ročník tokajského vinobrania. Je už dobrým zvykom začínať v kostole a tu požehnať veniec. Pivnica v Malej Tŕni má svoje tajomstvá, napríklad tajomný nápis v hlaholike, údajne o liečivých účinkoch tokajského vína. Je zrejme pravdivý Na…

Harabin v Kalinove

Prvá písomná správa o tejto obci v Medzilaboreckom okrese je z roku 1604. Od 17. storočia patril Kalinov rodine Szirmayovcov, v roku 1715 mala mlyn, 8 opustených a 14 obývaných domácností, v roku 1787 tu bolo 43 domov a 282 obyvateľov, v roku 1828 50 domov a 389 obyvateľov. Ku…