Harabin v Pobedime

Pobedim je podľa mena víťazná slovenská obec. Hradisko tam mali už v časoch staroslovenskej Veľkej Moravy.
Štefan Harabin najprv navštívili športové centrum pomenované po Jánovi Mitošinkovi, prvom predsedovi Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Potom pani Ľudmilu Dudíkovú, ktorá ho ponúkla kávou a koláčmi.
Pohostinná pani domáca rada prezradila skade sú sošky v galérii Panny Márie a pohovorila o radostiach i strastiach bežného života.
Harabin jej daroval vlastnú knihu Súdnosť a citoval z nej text: „Pred Bohom a vlastným svedomím nič neutajíš“.