Úlohy členov okrskových komisií

Úlohy členov okrskových volebných komisií delegovaných Petičným výborom Harabin na Hrad v Prezidentských voľbách 2019

Úlohou všetkých delegátov Petičného výboru Harabin na Hrad je dbať a dozerať na regulárnosť priebehu volieb, teda aby ich výsledky neboli ovplyvnené ničím iným, iba vôľou voličov.

Členovia okrskových komisií

1) Správajú sa slušne, reprezentujú seba, ale určitým spôsobom aj Petičný výbor Harabin na Hrad a aj samotného kandidáta Š. Harabina;

2) Dozerajú a kontrolujú, aby pri sčítavaní hlasov neboli platné hlasovacie lístky znehodnotené zakrúžkovaním druhého mena;

3) Dozerajú a kontrolujú, aby pri sčítavaní hlasov neboli platné hlasovacie lístky zničené;

4) Dozerajú a kontrolujú, aby sa nesčítavalo viacej hlasovacích lístkov, ako je počet zúčastnených voličov;

5) Dozerajú a kontrolujú, aby počet nepoužitých hlasovacích lístkov bol rovnaký, ako počet voličov, ktorí neprišli hlasovať;

6) Dozerajú a kontrolujú, aby sa do prenosných urien dostalo len toľko hlasovacích lístkov, koľko voličov bolo navštívených na základe ich žiadostí;

7) Dozerajú na zápis údajov zapisovateľom;

8) Mobilom odfotia záverečný protokol o výsledku volieb, resp. opíšu údaje zo zápisnice:

+ počet zaregistrovaných voličov

+ celkový počet odovzdaných hlasov

+ počet neplatných hlasov

+ počet platných hlasov pre kandidáta Š. Harabina

Obrázok, resp. výpis pošlú na adresu okresného koordinátora, resp. člena okresnej komisie za petičný výbor.

12. marca 2019.

Za Petičný výbor  Marián Tkáč.